Puur Opgroeien

Puur Opgroeien

Puur Opgroeien

Het kan zijn dat je kind ondersteuning nodig heeft.
Wij kijken samen met jou en eventueel andere mensen die belangrijk zijn voor je kind wat de vraag voor ondersteuning is en hoe we kunnen samenwerken.
Zodat je kind krijgt wat er nodig is om door te groeien.
Of beter om te kunnen gaan met zichzelf of de omgeving.
We maken daar samen een plan voor.
We kunnen je of jullie ook ondersteunen bij de opvoeding (Puur Ouderschap).