Geschiedenis

Geschiedenis

Samenwerking

Puur Persoonlijk is ontstaan uit kennis, ervaring en verschillende vormen van samenwerking.

Na jarenlange ervaring binnen verschillende organisaties, is Simone ten Napel begonnen met ‘Bewust in Bedrijf’. Een organisatie voor coaching en supervisie. Eind 2010 werden wij (Bewust in Bedrijf) benaderd of wij wilden meewerken aan een Europees uitwisselingsproject. Dat project werd gesubsidieerd door de Europese Unie. We zijn begonnen met een kennismaking en hebben ideeën uitgewisseld. Vervolgens heeft Bewust in Bedrijf besloten om hieraan een bijdrage te leveren. Onze taak was het projectmatig en methodisch werken.

De uitkomst was een samenwerking tussen Bewust in Bedrijf, een zorgservicebureau, een jobcoach en dienstverleners. Met vier andere landen: Slovenië, Servië, Kroatië en Oostenrijk. Hierbij waren in totaal zeven instellingen/organisaties betrokken, voor de duur van een jaar (juni 2011-juni 2012).

De doelstelling was om mensen die kwetsbaar zijn meer kansen te geven binnen de agrarische tak, (zorg)boerderijen. Dit werd een uitwisseling van de ‘best practises’ tussen de deelnemers. Bewust in Bedrijf deed mee namens Nederland. Onze bijdrage bestond uit een vijftal tuinrenovatieprojecten en een woningrenovatie. De uitgevoerde projecten waren gespitst op het hoe en wat in de methodische manier van werken met mensen die kwetsbaar zijn. Dit gebeurde aan de hand van het instrument INVRA Arbeid op basis van de bijbehorende methodiek ‘Op Eigen Benen’. Het was een bijzondere en leerrijke, internationale ervaring. Als bijdrage aan het project, maar ook het uitwisselen van de kennis en ervaring met de verschillende partijen en landen.

Bewust in Bedrijf is van hieruit doorgegroeid (2013/2014) in denken en doen. Wij hebben de ontwikkeling van Puur Ouderschap mede vorm gegeven. Puur Ouderschap is ook een leermodel, om mensen te ondersteunen in het ouderschap. En dit proces heeft weer geresulteert in het ontstaan van Puur Persoonlijk.

De uitgangspunten die gedeeld zijn binnen het Europees Project worden voortgezet binnen de missie van Puur Persoonlijk: wij ondersteunen mensen die kwetsbaar zijn op het gebied van ouderschap, wonen en arbeid. Samenwerken, dat is wat wij doen. Wij werken met jou samen, maar ook met de mensen die belangrijk voor jou zijn.

 

 

 

 

Puur Persoonlijk is  per 14 December  2017 NEN – EN – ISO9001-2015 gecertificeerd  (17-0556-I)