Puur Persoonlijk werkt voortdurend aan haar professionaliteit en kwaliteit. Zo hebben wij samen met klanten  14 December 2017 de externe audit hiervoor laten doen. Het gaat om certificering in de zorg en het betreft de norm ISO9001:2015
We hebben dit  traject gevolgd bij Certificatie in de Zorg.
In maart 2021 heeft er weer een externe audit plaatsgevonden om voor her-certificatie in aanmerking te komen. Ook hier hebben wij dienst afgenomen van Certificatie in de Zorg.
Deze hebben we behaald en we zijn weer tot 13 december 2023 ISO9001:2015 gecertificeerd!
certificaatnr 20-05757-H

Daarnaast heeft  Puur Persoonlijk meegedongen naar de aanbesteding Jeugd binnen de omringende gemeenten van Harderwijk. Per 2018 verlenen wij diensten aan Jeugdigen, welke aangemeld zijn via bijvoorbeeld het CJG. Een vereiste is dat er medewerkers en/of de organisatie SKJ-geregistreerd zijn. Dit is een kwaliteitskader voor de Jeugd. Bij Puur Persoonlijk zijn er 3 medewerkers SKJ geregistreerd.

 

terug naar nieuwsoverzicht