Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G) Puur Persoonlijk

Dank je voor het bezoeken van onze website.
Per 25 mei 2018 is de verordening  A.V.G.in gegaan. Ons privacy beleid voldoet aan deze verordening.
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met jouw privé gegevens  om te gaan. Op deze pagina laten wij je weten hoe we met jouw gegevens omgaan als je met ons een dienstverleningsovereenkomst aan gaat of aan bent gegaan. Zo begrijp je precies hoe wij hiermee werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Puur Persoonlijk.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Puur Persoonlijk respecteert de privacy van jou als klant en draagt  zorg voor de vertrouwelijke afhandeling van je gegevens.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten, vragen wij je meestal om (persoons-)gegevens te verstrekken. Het kan ook zijn dat wij deze gegevens van anderen krijgen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden digitaal opgeslagen  door  Puur Persoonlijk en in kasten en ruimten die afsluitbaar zijn.

We gebruiken 2-wegverificatie voor beveiliging van al onze digitale administratie.

Communicatie
Wanneer je ons een email stuurt, of andere berichten naar ons verstuurd is het mogelijk dat wij jouw berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en jouw verzoek te beantwoorden.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan datgene waar de dienstverlening voor is. Tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met andere partijen gedeeld, behalve met diegene die van belang zijn voor de uitvoering van de dienstverlening voor jou als klant. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. De mensen die in dienst zijn bij Puur Persoonlijk zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is volgens de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensverwerking opgemaakt. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in deze wetgeving, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze website te raadplegen.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer jij meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kan je ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kan je contact met ons opnemen.
Voor meer informatie kun je kijken op onze richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming op deze website.

Toepasselijk recht
Op geschillen rondom de uitvoering van onze richtlijn Richtlijn AVG Puur Persoonlijk 2018A.V.G. is Nederlands recht van toepassing.

terug naar nieuwsoverzicht