“t Huis op nr. 28”

“6 appartementen in een landelijke omgeving en toch dicht bij het centrum in Ermelo.”

 

De ondersteuning is gericht op het in stand houden van vaardigheden en regievoering over het eigen leven en het  in stand houden van en het kunnen uitvoeren van taken. Het maken van keuzes en je  verantwoordelijk voelen voor de gevolgen hiervan  is een onderdeel van je ondersteuning.

Hiervoor gaan we uit van de methode “Op Eigen Benen” en de instrumenten Invra Ouderschap en Wonen.

Visie  is bezig willen zijn met je mogelijkheden en vaardigheden en deze waar mogelijk verder willen ontwikkelen;

Lees meer

1 2 3 13